Què fem

Igualtat i diversitat

You are in main content

Igualtat i diversitat

La defensa de la igualtat s'emmarca en la missió, la visió i els valors de la Fundació ONCE, en línia amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 en matèria d'igualtat de gènere. Així, els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i acció positiva impregnen transversalment totes les nostres accions, inspirant la nostra feina a l'Observatori d'Igualtat d'Oportunitats del Grup Social ONCE, al qual pertany la Fundació ONCE.

Des dels nostres inicis, hem impulsat programes per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, tant internament com externament. A més, apliquem un enfocament interseccional, abordant els reptes als quals s'enfronten les dones amb discapacitat com a conseqüència de múltiples discriminacions, i prestem especial atenció a les dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere.

Són nombroses i diverses les iniciatives que duem a terme cada any en aquest àmbit, moltes d'elles en aliança amb altres entitats amb les quals compartim els mateixos objectius i inquietuds en relació a la igualtat entre dones i homes. 

I, més enllà de la igualtat de gènere, adoptem una visió àmplia de la diversitat (que inclou des del primer moment les persones amb discapacitat, homes i dones), integrant en la nostra feina altres dimensions com la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI o el factor d'edat, promovent sempre el talent variat, i potenciant espais de treball enriquidors i lliures de qualsevol tipus de discriminació.

Marc de compromís amb la igualtat de gènere (en castellano)

 • Indicadors clau en l'àmbit d’igualtat de gènere

  Indicadors clau en l'àmbit d’igualtat de gènere Indicadors per a l'Àrea Executiva de la Fundació ONCE (que inclou la Fundació ONCE, Inserta Empleo, Inserta Innovación i Servimedia) any 2020.

  •    El 44% dels llocs de treball creats per a persones amb discapacitat eren per a dones.
  •    El 49% de la formació laboral de les persones amb discapacitat estava dirigida a dones. 
  •    El 52% de les beques concedides es van destinar a dones.
  •    El 48% de les places formatives del Programa de Talent Digital (formació dirigida a persones amb discapacitat en l'àmbit digital i tecnològic) van ser ocupades per dones.
  •    Atenció a dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere per Part d'Inserta Empleo (xifres acumulades 2017-2020):

  • 598 dones orientades laboralment
  • 404 dones formades
  • 206 dones han trobat feina

  •    47% de dones a l’equip directiu 
  •    39% de dones al Patronat de la Fundació ONCE
  •    Bretxa salarial: 8,9%
  •    Plans d'igualtat i les seves corresponents comissions de seguiment.
  •    Comissió Coordinadora de Diversitat i d’Igualtat
  •    Comissió Anticorrupció i Comissió Antiassetjament (Fundació ONCE)
  •    Distintiu Igualtat a l'Empresa - DIE (Fundació ONCE).
  •    Certificat d'Empresa Familiar Responsable - EFR (Fundació ONCE).

 • Programes i accions destacades

  •    Posada en marxa del Programa Radia de formació en tecnologies digitals per promoure la inclusió de les dones amb discapacitat en entorns de treball digitals i tecnològics.

  •    Impuls del Programa de Dones en Mode ON-VG per promoure la recuperació personal i l'empoderament de les dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere.

  •    Col·laboració amb la  Fundació CERMI Mujeres, com a referent en el moviment de dones amb discapacitat a Espanya.

  •    Participació al Programa EMIDIS de la Federació Estatal LGTB.

 • Enllaços i documentació d'interès