Què fem

Igualtat i diversitat

You are in main content

Igualtat i diversitat

La defensa de la igualtat s'emmarca en la missió, la visió i els valors de la Fundació ONCE, en línia amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 en matèria d'igualtat de gènere. Així, els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i acció positiva impregnen transversalment totes les nostres accions, inspirant la nostra feina a l'Observatori d'Igualtat d'Oportunitats del Grup Social ONCE, al qual pertany la Fundació ONCE.

Des dels nostres inicis, hem impulsat programes per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, tant internament com externament. A més, apliquem un enfocament interseccional, abordant els reptes als quals s'enfronten les dones amb discapacitat com a conseqüència de múltiples discriminacions, i prestem especial atenció a les dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere.

Són nombroses i diverses les iniciatives que duem a terme cada any en aquest àmbit, moltes d'elles en aliança amb altres entitats amb les quals compartim els mateixos objectius i inquietuds en relació a la igualtat entre dones i homes. 

I, més enllà de la igualtat de gènere, adoptem una visió àmplia de la diversitat (que inclou des del primer moment les persones amb discapacitat, homes i dones), integrant en la nostra feina altres dimensions com la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI o el factor d'edat, promovent sempre el talent variat, i potenciant espais de treball enriquidors i lliures de qualsevol tipus de discriminació.

Marc de compromís amb la igualtat de gènere (en castellano)