Zer egiten dugu

Berdintasuna eta aniztasuna

You are in main content

Berdintasuna eta aniztasuna

Berdintasunaren defentsa ONCE Fundazioaren misioaren, ikuspegiaren eta balioen parte da, genero-berdintasunari buruzko 5. Garapen Iraunkorreko Helburuaren (GIH) ildotik. Horrela, aukera berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren eta ekintza positiboaren printzipioek zeharka eragiten dute gure jarduera guztiak eta ONCE Talde Sozialaren Aukera Berdintasunerako Behatokian inspiratzen dugu gure lana, ONCE Fundazioarena baita.

Gure sorreratik, emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna sustatzeko programak bultzatu ditugu, bai barruan, bai kanpoan. Horrez gain, ikuspegi intersekzionala aplikatzen dugu, desgaitasunen bat duten emakumeek askotariko diskriminazioaren ondorioz dituzten erronkei helduz, eta arreta berezia eskaintzen diegu desgaitasunen bat duten eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei.

Ekimen ugari eta askotarikoak egiten ditugu urtero arlo honetan, horietako asko beste erakunde batzuekin aliantzetan, eta haiekin partekatzen ditugu helburu eta kezka berberak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez. 

Eta, genero-berdintasunetik harago, aniztasunaren ikuspegi zabala hartzen dugu (desgaitasunen bat duten pertsonak, gizonak eta emakumeak, hartzen ditu abiapuntutzat), eta gure lanean beste dimentsio batzuk txertatzen ditugu, hala nola LGTBI pertsonen berdintasuna eta diskriminaziorik eza edo adinaren faktorea, betiere askotariko talentua bultzatuz, eta lan-espazio aberasgarriak eta diskriminaziorik gabekoak bultzatuz.

Genero berdintasunaren aldeko konpromiso-esparrua (en castellano)