Zer egiten dugu

Berdintasuna eta aniztasuna

You are in main content

Berdintasuna eta aniztasuna

Berdintasunaren defentsa ONCE Fundazioaren misioaren, ikuspegiaren eta balioen parte da, genero-berdintasunari buruzko 5. Garapen Iraunkorreko Helburuaren (GIH) ildotik. Horrela, aukera berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren eta ekintza positiboaren printzipioek zeharka eragiten dute gure jarduera guztiak eta ONCE Talde Sozialaren Aukera Berdintasunerako Behatokian inspiratzen dugu gure lana, ONCE Fundazioarena baita.

Gure sorreratik, emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna sustatzeko programak bultzatu ditugu, bai barruan, bai kanpoan. Horrez gain, ikuspegi intersekzionala aplikatzen dugu, desgaitasunen bat duten emakumeek askotariko diskriminazioaren ondorioz dituzten erronkei helduz, eta arreta berezia eskaintzen diegu desgaitasunen bat duten eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei.

Ekimen ugari eta askotarikoak egiten ditugu urtero arlo honetan, horietako asko beste erakunde batzuekin aliantzetan, eta haiekin partekatzen ditugu helburu eta kezka berberak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez. 

Eta, genero-berdintasunetik harago, aniztasunaren ikuspegi zabala hartzen dugu (desgaitasunen bat duten pertsonak, gizonak eta emakumeak, hartzen ditu abiapuntutzat), eta gure lanean beste dimentsio batzuk txertatzen ditugu, hala nola LGTBI pertsonen berdintasuna eta diskriminaziorik eza edo adinaren faktorea, betiere askotariko talentua bultzatuz, eta lan-espazio aberasgarriak eta diskriminaziorik gabekoak bultzatuz.

Genero berdintasunaren aldeko konpromiso-esparrua (en castellano)

 • Genero-berdintasunaren arloko funtsezko adierazleak

  ONCE Fundazioaren Arlo Exekutiborako Adierazleak (ONCE Fundazioa, Inserta Empleo, Inserta Innovación eta Servimedia barne) 2020. urtea.

  •    Desgaitasuna duten pertsonentzat sortutako enpleguen % 44a emakumeentzat izan ziren.
  •    Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegurako prestakuntzaren % 49a emakumeentzat izan zen. 
  •    Emandako beken % 52a emakumeentzat izan zen.
  •    Emakumeek bete zituzten Talentu Digitalen Aldeko Programako prestakuntza-plazen % 48a (desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako prestakuntza eremu digitalean eta teknologikoan).
  •    Desgaitasunen bat duten eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako arreta, Enplegu Sarrera (metatutako datuak 2017-2020):

  • 598 emakume lan-arloan bideratuta
  • 404 emakume trebatuta
  • 206 emakumek enplegua lortu dute

  •    Emakumeen % 47a zuzendaritza-taldean 
  •    Emakumeen % 39a ONCE Fundazioaren Patronatuan
  •    Soldata-arrakala: % 8,9
  •    Berdintasun-planak eta dagozkien jarraipen-batzordeak.
  •    Aniztasun eta Berdintasunerako Batzorde Koordinatzailea
  •    Jazarpenaren Aurkako Prozedura eta Jazarpenaren Aurkako Batzordea (ONCE Fundazioa)
  •    Berdintasun Bereizgarria Enpresan - DIE (ONCE Fundazioa).
  •    Familiaren aldetik Arduratsua den Enpresaren ziurtagiria - EFR (ONCE Fundazioa).

 • Programa eta ekintza aipagarriak

  •    Teknologia digitaletan trebatzeko Radia programa abiaraztea, desgaitasuna duten emakumeak lan-ingurune digitaletan eta teknologikoetan sar daitezen bultzatzeko.

  •    Emakumeak ON-GBV moduan Programa sustatzea genero-indarkeria jasaten duten eta desgaitasunen bat duten emakumeen errekuperazio pertsonala eta ahalduntzea sustatzeko.

  •    Lankidetza CERMI Emakumeen Fundazioarekin, Espainian desgaitasunen bat duten emakumeen mugimenduan erreferente gisa.

  •    LGTB Estatuko Federazioaren EMIDIS Programan parte hartzea.

 • Estekak eta intereseko dokumentazioa