Zer egiten dugu

Europako Gizarte Funtsa

You are in main content

Europako Gizarte Funtsa


Europar Batasuna: Europako Gizarte Funtsa. Hazten eta sendotzen ari den aliantza

ONCE Fundazioak, 2000. urteaz geroztik, aliantza sendoa mantendu du Europar Batasunarekin, Europako Gizarte Funtsaren laguntzak kudeatzen baititu, desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea helburu duena, prestakuntza eta enpleguaren bidez. Laguntza horiekin 25.000 pertsona inguru artatzen dira urtero eta 6.000 pertsona ingururi lana aurkitzen laguntzen zaie, batez beste, emakumeen % 42ri. Zenbakiak baino gehiago dira, bizitza-istorioak dira.

Espainian eta Europan beharrezkoak diren ekintza guztiak burutzen ditugu ONCE Fundaziotik, zuzenean zein Inserta Empleo elkartearen bidez, horrelako funtsak kudeatzen jarraitzeko ditugun aukerak maximizatzeko. Funts horiek oinarrizkoak dira gure helburu sozialak betetzeko eta gure patrono fundatzailetik (ONCE) datozen funtsak biderkatzeko aukera ematen digute.

EGFarekin batera finantzatutako enplegu- eta prestakuntza-programak garatzen dituzten profesionalen lanean oinarritutako kudeaketa bikain batetik abiatuta, kudeaketaren efikazia eta efizientzia indartzen duten tresna teknologikoen laguntzaz, enpleguaren sorrera eta ekintzailetza sustatzen laguntzen da, bai eta desgaitasuna duten pertsonen talentua erakarri eta garatzen, ONCE Fundazioaren aurrekontu-oreka lortzen eta desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzearen eta laneratzearen alde egitea, desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien elkarte-mugimendutik.

Helburu hori lortzeko ezinbesteko aliatuak ditugu, bai Espainian, bai Europan: desgaitasuna duten pertsonez eta haiek ordezkatzen dituzten erakundeez gain, funtsezko bazkideak dira unibertsitateak, kalitatezko prestakuntza ematen laguntzen dutenak eta haien talentuan konfiantza dutenak eta beren lantokiei aberastasun soziala ematen dieten enpresak.

Egunez egun sendotzen ari den aliantza horren esparruan garatzen ditugun programekin, EGFaren efektu biderkatzailea indartzen dugu, Espainian eta Europan dugun lidergoa mantentzen eta indartzen dugu, laguntza horien konfiantza-kudeatzaile gisa eta komunikazio-kanpainen bidez jakinarazten dugu Europar Batasunak zer balio erantsi duen bazterketa-arrisku handiena duten kolektiboen gizarte-kohesioa dela eta. Horrela, ONCE Fundazioaren ikuspegia lortzen lagunduko da, hau da, kalitatezko enplegua sortzeko eta desgaitasuna duten pertsonentzako prestakuntza emateko erreferentziazko erakundea izatea, gizarteratzeko funtsezko elementuak diren aldetik.

Esteka interesgarriak