Zer egiten dugu

Nazioarteko Saila

You are in main content

Nazioarteko Saila

ONCE Fundazioak, desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko duen esperientziak eta konpromisoak gidatuta, arretaz jarraitzen du Europako inguruneak talde horri dagokionez izan dituen bilakaerak, bai Europako Erakundeetan, bai Europako eta nazioarteko foroetan, non desgaitasuna duten 100 milioi europarren interesak defendatzeko lan egiten den.

Hala, ONCE Fundazioaren presentzia instituzionala Europan, bere izenean eta/edo desgaitasuna duten pertsonen interesen ordezkari gisa, honako Plataformetan gauzatzen da:

Nazioarteko Presentzia

 • Desgaitasunaren Foro Europarra (EDF)

  http://www.edf-feph.org/

  EDFak, 1997. urteaz geroztik, desgaitasuna duten pertsonak ordezkatzen dituzten Europako erakunde guztiak nazio mailan biltzen dituen erakundea da, baita desgaitasun espezifiko baten interesak defendatzen dituzten Europako erakundeak ere. ONCE Fundazioak etengabeko lana egiten du EDFari laguntzeko, Europako erakundeen aurrean betetzen duen eginkizunean, desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien gizarte-sektorean zuzeneko edo zeharkako ondorioak izan ditzaketen politika eta ekimenak garatzeko . 

 • Fundazioen Europako Zentroa (EFC)

  https://www.efc.be/

  Europan filantropiarako erreferentziazko plataforma da, sektorea indartzeko eta filantropia instituzionala babesteko lan egiten du, aldaketak eragiteko baliabide ikaragarri gisa. EFCak defendatzen du filantropia instituzionalak berebiziko garrantzia duela eta egokia dela egungo gizarteak aurrean dituen erronka kritikoak betetzeko.

  ONCE fundazioa EFCko kide dinamikoa da 1989az geroztik eta Europako sektore sortzailearen interesen defendatzaile irmoa da. Erakundearen erabaki-organoetan parte hartzen dugu eta Disability Thematic Network lantaldeko liderrak gara, 2009an sortu zenetik Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Hitzarmena ezartzeko, desgaitasunarekin lotutako gaietan lan egiten duten EFCko kideen artean ezagutzak eta hausnarketak trukatzeko topagune eta zentro gisa balio du.

 • Social Economy Europe (SEE)

  http://www.socialeconomy.eu.org/

  Europako ekonomia sozialaren plataforma da. Bere helburua da gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen ekarpen soziala eta ekonomikoa sustatzea, gizarte-ekonomiako eragileek Europan duten eginkizuna eta balioak sustatzea eta gizarte-ekonomiaren eta kooperatiben, mutualitate-sozietateen, elkarteen eta fundazioen aintzatespen politikoa eta legala indartzea.

  ONCE Fundazioa Kontsultarako Batzordeko kide izan da hasieratik eta sektoreari buruzko Europako politikak sustatu ziren bileretan parte hartuz. Gaur egun, Administrazio Kontseiluko kide da Fundazioen Europako Zentroaren (EFC) bidez.

 • Europako Ekonomia eta Gizarte Komitea (EEGK)

  https://www.eesc.europa.eu/

  ONCE Fundazioa Europako Ekonomia eta Gizarte Komiteko (EEGK) kidea da, Gizarte Ekonomiarako Espainiako Enpresa Konfederazioaren (CEPES) ordezkari gisa.

   Europar Batasuneko aholkularitza-organo nagusia da eta 1957an sortu zen, EBrekin batera. Komitean gizarte zibilaren osagai desberdinak ordezkatuta daude: enpresaburuak, sindikatuak eta beste eragile batzuk, hala nola GKEak, gizarte-ekonomia, kontsumitzaileak, lanbide liberalak, akademia, etab. EBko ia proiektu politiko eta legegile guztiei buruzko irizpenak ematea du eginkizun, gizarte zibilaren ikuspegia behar bezala kontuan hartzen dela ziurtatzeko. Haien txostenak Kontseiluari, Europako Batzordeari eta Europako Parlamentuari bidaltzen zaizkie. Beraz, funtsezko zeregina du Batasunaren erabakiak hartzeko prozesuan.

  Gainera, Komiteak demokrazia parte-hartzailea bultzatzen du EBan eta gizarte zibileko erakundeen eginkizuna indartzen laguntzen du, "elkarrizketa egituratua" ezarriz.

  Horri gehitzen badiogu Europar Batasuna estatu kideetan aplikatzen den legediaren % 70 eta % 80aren jatorria dela, ideia eta proposamenak sortzen dituen organo gisa EEGKk duen garrantziaren ideia lor dezakegu.

  Komitearen parte izateak aukera ematen digu parte hartzen dugun irizpenetan desgaitasunaren eta gizarte-ekonomiaren dimentsioa txertatzeko eta Fundazioak enplegu inklusiboaren eta irisgarritasunaren arloan egiten duen lanari balioa emateko.

 • Services of General Interest in Europe (SGI)

   

  https://sgieurope.org/

  Lehen, Interes Orokorreko Zerbitzu eta Zerbitzu Publikoak eskaintzen dituzten Enpresaburuen eta Enpresen Europako Zentroa (CEEP) izenez ezaguna, 1961az geroztik, SGI Europa da interes orokorreko zerbitzuak (SGI) eskaintzen dituzten enpresaburuen eta enpresen ordezkari diren Europako enpresarien patronala. SGIko kide izateak, Europa mailako elkarrizketa sozialaren mahaian sartzeko aukera ematen digu. SGIek EBren funtsezko helburuei eusten diete, enpresa-, gizarte- eta lurralde-kohesioa, elkartasun ekonomiko eta soziala eta guztientzako bizi-kalitate hobea babestuz. ONCE Fundazioak SGIen Enplegu eta Gizarte Gaietako Batzordearen Europa mailako bileretan parte hartzen du.

   

 • European Platform for Rehabilitation (EPR)

  https://www.epr.eu/

  ONCE Fundazioak eskubide osoko kide gisa parte hartzen du EPRan. Irabazi-asmorik gabeko elkarte horrek desgaitasuna duten pertsonentzako okupazio-, mediku- eta errehabilitazio-arloan zerbitzua ematen dituzten erakundeak biltzen ditu, lan-merkatuan duten posizioa hobetzeko.

Nazioarteko beste jarduera batzuk

ONCE Fundazioa WEBko Irisgarritasuna Estandarizatzeko Munduko Partzuergoko (W3C) kide da, hau da, Sarearen estandarrak arautzen dituen Partzuergo garrantzitsuena.

Gainera, Europako Turismo Irisgarriaren Sarean (ENAT) gaude. ENATek Europa helmuga irisgarria izan dadin egiten du lan, bidaiari guztiek askatasunez zirkulatu eta esperientzia berriez gozatu ahal izan dezaten eta, azken finean, turismoaren Europako industriaren epe luzeko iraunkortasunerako behar eta espero duten zerbitzua lortzeaz ziur egon daitezen.

Guztiontzako Diseinuaren Europako Institutua Plataforman (EIDD) ere parte hartzen dugu.

2018az geroztik, ONCE Fundazioak kontsultarako estatus berezia du Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte Kontseiluan (ECOSOC) eta, hori, zalantzarik gabe, aukera bat da Fundazioak gauzatzen duen nazioarteko jardueraren barruan.

ONCE Fundazioa Council on Foundations (COF) plataformaren kide ere bada. AEBko fundazio-sektorea ordezkatzen duen plataforma da eta Ipar Amerikako fundazioekin elkartzeko aukera ematen digu, bai erakunde multilateralekin, bai beste erakunde batzuekin.