Zer egiten dugu

Proiektuak eta eskaerak

You are in main content

Proiektuak eta laguntza-eskaerak

ONCE Fundazioaren misioa da desgaitasuna duten pertsonak erabat gizarteratzen laguntzea, aukera-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa gauzatzen lagunduz.

ONCE Fundazioak 1988az geroztik lortu nahi duen helburu edo xede nagusia desgaitasuna duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea da, desgaitasunaren erakundeek, desgaitasuna duten pertsonek eta haien familiek gauzatzen dituzten gizarte-ekimenak bultzatuz. 

Desgaitasuna duten pertsonen kolektiboaren normalizazioa lortzeko modurik onena haien laneratzea dela sinetsita, ONCE Fundazioak bere aurrekontuaren bi herenak inguru desgaitasuna duten pertsonen ENPLEGURA ETA PRESTAKUNTZARA bideratzen ditu, eta gainerako aurrekontua IRISGARRITASUN UNIBERTSALAREN arloko jardueretara bideratzen du.

ONCE Fundazioak hainbat ERAGIKETAREN bidez laguntzen ditu horrelako jarduerak, eta eragiketa horien onuradun izan daitezke:

Tipo de operaciones

Onuradunak

Honako hauek dira ONCE Fundazioaren laguntzetarako deialdien onuradun potentzialak:

  • Espainiako nazionalitatea duen edozein erakunde, nortasun juridikoa duena, baldin eta, bere estatutuen arabera, ONCE Fundazioaren jarduerarekin bat datorren ekintzak garatzen baditu. Talde honetan, bereziki, desgaitasuna duten pertsonen elkartze-mugimenduaren esparruan irabazi-asmorik gabeko erakundeak sartzen dira, hau da, elkarteak, federazioak, fundazioak eta konfederazioak jarduera geografikoko eremu guztietan.
  • Edozein desgaitasun motaren eraginpean dagoen Espainiako nazionalitatea duen edozein pertsona fisiko. Horretarako, ezinbestekoa izango da pertsona horrek Administrazio Publiko eskudunak emandako desgaitasun-ziurtagiria izatea.
  • Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako edo Suitzako herritarra den edozein pertsona fisiko, Espainian zirkulazio askea eta bizilekua dutenean. Baita Europar Batasuneko herritarra ez den atzerriko edozein pertsonak, eta derrigorrez egoitza baimena izan behar du eta Espainiako lurraldeko edozein herritan erroldatuta egon behar du. Horretarako, ezinbestekoa izango da pertsona horrek Administrazio Publiko eskudunak emandako desgaitasun-ziurtagiria izatea.