Què fem

Àrea Internacional

You are in main content

Àrea Internacional

La Fundació ONCE, guiada per la seva experiència i pel seu compromís per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves famílies, segueix de prop l'evolució de l'entorn europeu en relació amb aquest grup, tant en l'àmbit de les institucions europees com en aquells fòrums europeus i internacionals on es treballa per la defensa dels interessos dels 100 milions d'europeus i europees amb discapacitat

Així, la presència institucional de la Fundació ONCE a Europa com a tal i/o en representació de l'interès de les persones amb discapacitat, es materialitza en les següents plataformes: 

 • Fòrum Europeu de Persones amb Discapacitat (EDF)

  http://www.edf-feph.org/

  L'EDF és l'organització que, des de l'any 1997, reuneix totes les organitzacions europees representatives de persones amb discapacitat a nivell nacional, així com organitzacions europees que defensen els interessos d'algun tipus de discapacitat específica. Des de la Fundació ONCE hi ha un treball continuat de suport a l'EDF, en el seu paper davant les institucions europees, en el desenvolupament de polítiques i iniciatives que puguin tenir conseqüències directes o indirectes en el sector social de les persones amb discapacitat i les seves famílies. 

 • Centre Europeu de Fundacions (EFC)

  https://www.efc.be/

  És la plataforma de referència per a la filantropia a Europa. Treballa per enfortir el sector i defensar la filantropia institucional com a mitjà formidable per fer el canvi. L'EFC argumenta que la filantropia institucional juga un paper crucial i oportú per enfrontar-se als reptes crítics als quals s'enfronta la societat actual.

  La Fundació ONCE ha estat un membre dinàmic de l'EFC des de 1989 i un ferm defensor dels interessos del sector fundacional a Europa. Participem en els òrgans de decisió de l'entitat i som líders del grup de treball de la Xarxa Temàtica de Discapacitat per a la implementació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat des de la seva creació el 2009, que serveix de punt de trobada i de centre d'intercanvi de coneixements i de reflexió entre els membres de l'EFC que treballen en temes relacionats amb la discapacitat.

 • Social Economy Europe (SEE)

  http://www.socialeconomy.eu.org/

  És la plataforma de l'economia social europea. El seu objectiu és promoure la contribució social i econòmica d'empreses i d'organitzacions de l'economia social, promoure el paper i els valors dels actors en l'economia social a Europa i enfortir el reconeixement polític i legal de l'economia social i de les cooperatives, societats mutuals, associacions i fundacions.

  La Fundació ONCE ha estat membre des de l'inici de la Comissió Consultiva participant en les reunions on es van forjar les polítiques europees sobre el Sector. Actualment és membre del Consell d'Administració a través del Centre Europeu de Fundacions (EFC).

 • Comitè Econòmic Social Europeu (CESE)

  https://www.eesc.europa.eu/

  La Fundació ONCE és membre del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) en representació de la Confederació Empresarial Espanyola per a l'Economia Social (CEPES).

   És el principal òrgan consultiu de la Unió Europea, que va ser fundat el 1957, al mateix temps que la pròpia UE.  El Comitè està representat pels diferents components de la societat civil: empresaris, sindicats i altres actors com les ONGs, l'economia social, els consumidors, les professions liberals, el món acadèmic, etc. El seu paper és emetre dictàmens sobre pràcticament tots els projectes polítics i legislatius de la UE, per assegurar-nos que la perspectiva de la societat civil es té degudament en consideració. Els seus informes s'envien al Consell, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu. Per tant, ha d'exercir un paper clau en el procés de presa de decisions de la Unió.

  A més, el Comitè promou la democràcia participativa a la UE i contribueix a reforçar el paper de les organitzacions de la societat civil mitjançant l'establiment d'un "diàleg estructurat".

  Si hi afegim que la Unió Europea origina entre el 70 i el 80% de la legislació que s'aplica als Estats membres, ens podem fer una idea de la importància de el CESE com a organisme generador d'idees i de propostes.

  La nostra participació en la Comissió ens permet incorporar la  dimensió de la discapacitat i de l'economiasocial als dictàmens en què participem, posant en valor la feina de la Fundació en l'ocupació inclusiva i l'accessibilitat.

 • Services of General Interest in Europe (SGI)

   

  https://sgieurope.org/

  Anteriorment conegut com a Centre Europeu d'Empresaris i Empreses de Serveis Públics i Serveis d'Interès General (CEEP), SGI Europa és la patronal europea que representa els empresaris i a les empreses que presten serveis d'interès general (SGI) des de 1961. Ser membres del SGI ens permet accedir a la taula de diàleg social a nivell europeu. El SGI recolza els objectius fonamentals de la UE, donant suport a la cohesió empresarial, social i territorial, la solidaritat econòmica i social i una millor qualitat de vida per a tothom. La Fundació ONCE participa de les reunions de la Comissió d'Ocupació i Afers Socials de la SGI a nivell europeu.

   

 • European Platform for Rehabilitation (EPR )

  https://www.epr.eu/

  La Fundació ONCE participa com a membre de ple dret de l'EPR, una associació sense ànim de lucre que reuneix institucions que presten serveis en les àrees laborals, mèdiques i socials per a persones amb discapacitat per tal de millorar la seva posició en el mercat laboral.

Altres activitats a esfera internacional

La Fundació ONCE és membre del Consorci Global per a l'Estandardització de l'Accessibilitat a la WEB (W3C), que és el Consorci més important que regula els estàndards de la xarxa.

També estem a la Xarxa Europea de Turisme Accessible (ENAT). L'ENAT treballa perquè Europa sigui una destinació accessible, en la qual tots els viatgers puguin moure's lliurement, gaudir de noves experiències i assegurar l'obtenció del servei que necessiten i que esperen, en definitiva, per la sostenibilitat a llarg termini de la indústria turística europea.

També participem a la Plataforma Institut Europeu de Disseny per a tots (EIDD).

Des de l'any 2018, la Fundació ONCE ostenta un estatus consultiu especial al Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC), que sens dubte constitueix una oportunitat dins de l'activitat internacional que duu a terme la Fundació.

La Fundació ONCE també és membre del Council of Foundations (COF), la plataforma representativa del sector fundacional als Estats Units, que ens facilita la trobada amb fundacions d'Amèrica del Nord, entitats multilaterals i altres institucions.