Qui som

Xarxa de Relacions

You are in main content

Xarxa de Relacions


Una plataforma de trobada

A més de la mateixa ONCE, com a entitat fundadora, son presents en la Fundació ONCE, a través del seu Patronat, màxim òrgan de govern, les principals organitzacions de discapacitats d’Espanya, com són:

També forma part del Patronat de la Fundació ONCE el CERMI (Comitè Espanyol de Representants de les Persones amb Discapacitat), una plataforma que agrupa les principals organitzacions de persones amb discapacitat d’Espanya, moltes de les quals de caràcter autonòmic, i que reuneix més de 2.000 associacions i entitats, que representen els 3,5 milions de persones amb discapacitat que hi ha al nostre país. Així mateix, són vocals de lliure designació dos representants de l’Administració de l’Estat.

Configurada la Fundació com a plataforma que aglutina tot el sector de la discapacitat, la Fundació ONCE representa, d’una forma cada vegada més activa, un exemple de l’actitud, el tarannà i l’esforç d’una societat civil articulada entorn de les seves organitzacions representatives i que no estalvia esforços si es tracta de millorar les condicions de vida de determinats col•lectius i de la societat en general.

La principal font de finançament de Fundació ONCE són els recursos provinents de la comercialització del cupó, un 3% dels ingressos bruts; aquesta xifra suposa, pràcticament, un de cada tres euros que l'ONCE dedica a serveis socials.

La segona font de finançament és el Fons Social Europeu (FSE). La Fundació ONCE manté una important aliança amb el Fons Social Europeu des de l'any 2000, la qual cosa li permet multiplicar el seu impacte social. Durant el període de programació del FSE 2014-2020, la Fundació és gestora, amb la doble condició d'Entitat Beneficiària i d'Organisme Intermediari, dels Programes Operatius d'Inclusió Social i Economia Social – POISES – i d'Ocupació Juvenil – POOJ-. Per a l'execució d'aquests Programes, la Fundació ONCE actua de la mà d'Inserta Ocupació, que n'actua com a Beneficiària.

Des de 1988, la Fundació ONCE ha dedicat més de 1.000 milions d’euros a programes i actuacions a favor de persones amb discapacitat, en àmbits com la formació i la inserció laboral, l’accessibilitat global - supressió de barreres de tot tipus- i la cooperació amb entitats públiques i privades amb interessos afins, col•laborant amb els poders públics en el compliment de les obligacions i els deures específics establerts per la Constitució i les lleis.