Què fem

Sostenibilitat i RSC

You are in main content

Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

La Fundació ONCE desenvolupa la seva tasca amb el màxim compromís amb la Sostenibilitat, des d'una perspectiva social, mediambiental i de bon govern. Tot això, més enllà de la nostra missió intrínsecament social centrada en la inclusió, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat. 

En aquest àmbit, treballem amb un doble enfocament: el nostre rendiment responsable i sostenible com a organització, i l'impuls necessari de la dimensió de la discapacitat en les agendes i estratègies de Sostenibilitat i RSC en l'entorn que ens envolta. 

Per aquesta doble tasca, disposem d'un Pla Director de RSC i Sostenibilitat amb 7 línies estratègiques i anualment comuniquem als nostres grups d'interès la nostra tasca en termes d'impacte, sostenibilitat i valor compartit.  

A través dels seus múltiples programes i accions, la Fundació ONCE contribueix a l'Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), advocant per un món on ningú es quedi enrere. 

Enllaços d'interès:

 • Incloure un enllaç a la secció de Transparència, més concretament a: Informes de Valor Compartit, Estats d'Informació no Financera, Informes de Govern Corporatiu
 • Contribució de la Fundació ONCE als ODS (Vídeo; PDF)
 • Informe Valor Compartit
 • Pla Director

  Línies estratègiques Pla Director RSC/Sostenibilitat:

  1. Cultura responsable, governança i gestió
  2. Comunicació, transparència i reputació
  3. RSC/Sostenibilitat i Discapacitat, de la mà de tercers
  4. Persones i talent
  5. Avançar en igualtat
  6. Alineació amb l'agenda 2030, economia inclusiva i impacte
  7. Medi ambient
 • Fundació ONCE contribueix a l'Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible

  La Fundació contribueix a múltiples ODS dels quals cal destacar els següents: