Què fem

Avenços legislatius i coneixement

You are in main content

Avenços legislatius i coneixement

El reconeixement formal i efectiu dels drets de les persones amb discapacitat i de les seves famílies per part del nostre ordenament jurídic, a través d'aliances, iniciatives i normatives que vetllen pel seu compliment, és un pas imprescindible per aconseguir la plena ciutadania de les persones amb discapacitat i de les seves famílies que formen la nostra societat. Tot això, d'acord amb la Convenció Internacional de les Nacions Unides.

Avenços legislatius

A la Fundació ONCE, en col·laboració amb el CERMI, guiats pel nostre compromís per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, seguim activament les evolucions normatives tant a nivell europeu com estatal que afecten als drets de les persones amb discapacitat i a les seves famílies.

Per obtenir informació més detallada sobre els principals avenços normatius que afecten l'àmbit de la discapacitat, tant a nivell nacional com europeu, podeu consultar el següent resum:

Penjar l'Informe Legistaliu Semestral.

Projectes nacionals i europeus

Des de la Fundació ONCE, hem posat en marxa diferents iniciatives per promoure la difusió i el coneixement del Conveni entre els operadors jurídics perquè el dret de les persones amb discapacitat a accedir a la justícia en igualtat de condicions que altres (art. 13 del Conveni) sigui una realitat.

El projecte europeu JUST4ALL, liderat per la Fundació ONCE, compta amb el cofinançament del Programa de Justícia de la UE (2014-2020). El seu objectiu principal és promoure l'accés a la justícia a persones amb discapacitat mitjançant la sensibilització i la formació dels professionals del dret en aquest àmbit.

Per a més informació, podeu consultar la web del projecte: www.just4all.eu

Curs Discapacitat i Defensa Legal Activa: Pertanyent al Canal Fundació ONCE a UNED Oberta, el seu objectiu és la creació d'una cultura que promogui el respecte pels drets de les persones amb discapacitat i l'acció en la defensa activa i la promoció de l'exercici efectiu d'aquests drets.

"Allianze for inclusive investment in social care and support", un projecte que compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i que té com a objectiu la formació en inversió en impacte social i l'intercanvi de coneixement entre diferents sectors: públic, privat i social. (Disponible próximament)

Aliances nacionals i internacionals