Que facemos

Avances lexislativos e coñecemento

You are in main content

Avances lexislativos e coñecemento

O recoñecemento formal e efectivo dos dereitos das persoas con discapacidade e das súas familias polo noso ordenamento xurídico, a través de alianzas, iniciativas e normativas que garantan o seu cumprimento, é un paso esencial para acadar a plena cidadanía das persoas con discapacidade e as súas familias que forman a nosa sociedade. Todo iso, en liña coa Convención Internacional de Nacións Unidas.

Avances lexislativos

En Fundación ONCE, en colaboración co CERMI, guiados polo noso compromiso de mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade, seguimos de maneira activa as evolucións normativas tanto a nivel europeo como estatal que afectan os dereitos das persoas con discapacidade e as súas familias

Se desexas acceder a información máis detallada dos principais avances normativos que afectan ao eido da discapacidade, tanto a nivel nacional como europeo, podes consultar o seguinte resumo: 

Colgar o informe lexislativo semestral

O proxecto europeo JUST4ALL, liderado pola Fundación ONCE, conta co cofinanciamento do Programa de Xustiza da UE (2014-2020). O seu obxectivo principal é promover o acceso á xustiza para as persoas con discapacidade mediante a sensibilización e a formación dos profesionais do dereito nesta materia.

Para máis información, pode consultar a Web do proxecto: www.just4all.eu

Curso Discapacidade e Defensa Legal Activa: pertencente á Canle Fundación ONCE na UNED Aberta, o seu obxectivo é a creación dunha cultura que promova o respecto polos dereitos das persoas con discapacidade e a acción na defensa activa e a promoción do exercicio efectivo destes dereitos.

“Allianze for inclusive investment in social care and support”, un proxecto que conta co apoio do programa Erasmus+ da Comisión Europea e que ten como obxectivo a formación en investimentos con impacto social e o intercambio de coñecemento entre os diferentes sectores: público, privado e social. (Proximamente dispoñible)

Alianzas nacionais e internacionais

Operadores Xurídicos

Alianzas nacionais

Alianzas internacionais