Quen somos

Directorio

You are in main content

Directorio

Fundación ONCE conta cun Padroado, que é o máximo órgano de goberno da institución, no que están representadas as principais organizacións de persoas con discapacidade do noso país como son COCEMFE, PLENA INCLUSIÓN, CNSE, FIAPAS, Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, e ASPACE; así como o Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) e a Administración do Estado.

Ademais, conta cunha Comisión Permanente, que actúa por delegación do Padroado; e un Comité Directivo.

FUNDACIÓN ONCE
C/Sebastián Herrera, 15
28012 MADRID
Tlf.: 91 506 88 88

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA

Logo de ILUNION
ILUNION
Torre ILUNION
C/Albacete, 3
28027 MADRID
Tlf.: 91 590 82 00

ORGANIGRAMA

 • PRESIDENTE D. Miguel Carballeda Piñeiro
 • VICEPRESIDENTE 1º D. Alberto Durán López
 • VICEPRESIDENTE 2º D. José Luis Pinto Barroso
 • CONSELLEIRO DELEGADO D. Alejandro Oñoro Medrano
 • DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PERSOAS, ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS Dª. Paola del Río Cebrián
 • DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ESTRATEXIA D. Alejandro Fernández Fidalgo
 • DIRECCIÓN CORPORATIVA ECONÓMICO-FINANCEIRA D. Joaquín Ingelmo de la Mata
 • DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TRANSFORMACIÓN, DESENVOLVEMENTO E MARCA D. Oscar da Pena

PRESIDENTA DE HONRA DA FUNDACIÓN

 • S.A.R. Dª. Margarita de Borbón y Borbón

A PROPOSTA DO FUNDADOR ONCE:

A PROPOSTA DE COCEMFE:

A PROPOSTA DO PRESIDENTE DA XUNTA

 • Microsoft

A PROPOSTA DE PLENA INCLUSIÓN

A PROPOSTA DE CNSE

A PROPOSTA DE FIAPAS

A PROPOSTA DO CERMI

A PROPOSTA DA CONFEDERACIÓN ASPACE

A PROPOSTA DA CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA

A PROPOSTA DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

 • Ana Isabel Lima Fernández (Secretaria de Estado de Servizos Sociais)
 • Jesús Ángel Celada Pérez (Director Xeral de Políticas de Apoio á Discapacidade)