Quen somos

Presentación

You are in main content

Presentación

A Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad nace en febreiro de 1988, por acordo do Consello Xeral da ONCE, e preséntase ante a sociedade en setembro dese mesmo ano como un instrumento de cooperación e solidariedade dos cegos españois cara a outros colectivos de persoas con discapacidade para mellorar as súas condicións de vida. Ademais da propia ONCE, como entidade fundadora, están presentes na Fundación ONCE, a través do seu Padroado, máximo órgano de goberno, as principais organizacións de persoas con discapacidade de España. Tamén forma parte del o Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que agrupa ás principais organizacións de persoas con discapacidade de España e que representan os 3,8 millóns de persoas con discapacidade que existen no noso país e as súas familias.  

A principal fonte de financiamento da Fundación ONCE para cada exercicio provén do 3% dos ingresos brutos obtidos coa comercialización dos xogos de azar da ONCE. Esta cifra supón un euro de cada tres dos que a ONCE dedica a servizos sociais.