Qui som

Presentació

You are in main content

Presentació

La Fundació ONCE per a la Cooperació i la Inclusió Social de les Persones amb Discapacitat va néixer el febrer de 1988, per acord del Consell General de l'ONCE, i es presenta a la societat el setembre del mateix any com a instrument de cooperació i solidaritat dels cecs espanyols cap a altres col·lectius de persones amb discapacitat per a la millora de les seves condicions de vida. A més de la pròpia ONCE, com a entitat fundadora, estan presents a la Fundació ONCE, a través del seu Patronat, màxim òrgan de govern, les principals organitzacions de persones amb discapacitat a Espanya. També en forma part el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que reuneix les principals organitzacions de persones amb discapacitat a Espanya, que representen els 3,8 milions de persones amb discapacitat i les seves famílies que existeixen al nostre país.

La principal font de finançament de la Fundació ONCE per a cada exercici prové del 3% dels ingressos bruts obtinguts per la comercialització dels jocs d'atzar de l'ONCE. Aquesta xifra representa un euro de cada tres dels que l'ONCE dedica als serveis socials.