You are in main content

Documentación

“De seguido detállase os documentos comúns a calquera solicitude de axuda económica por parte dos beneficiarios.” (Aconsellamos gardar o arquivo para facilitar a súa descarga).

Para a formalización da solicitude:

  1. FORMULARIO solicitude:
  2. CERTIFICADO de autenticidade de datos:
  3. AUTORIZACIÓN LOPD para tratamento de datos persoais (unicamente para solicitudes de persoas físicas).

Para a xustificación das axudas:

  1. Modelo de  Formato LIQUIDACIÓN E MOTIVACIÓN DE GASTOS VIAXES Ou SIMILAR (Xullo 2012).
  2. Modelo de Formato MODELO DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIÓNS GASTOS VIAXES OU SIMILAR (Xullo 2012).
  3. Modelo de Medidas OPTIMIZACIÓN de GASTOS de ESTRUTURA SUBVENCIONABLES EN PROXECTOS (Xullo 2012).
  4. Modelo de Documento EXCEL, MEMORIA ECONÓMICA PARA PROXECTOS DE INVESTIMENTO (novembro de 2011).
  5. Modelo de Documento EXCEL, MEMORIA ECONÓMICA PARA PROXECTOS DE ACTIVIDADES (novembro de 2011).